look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Witamy na stronie internetowej projektu

„Młodzi gotowi do działania!”

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Młodzi gotowi do działania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O projekcie

Celem głównym projektu jest:

  • wzrost aktywności zawodowej 60 (36K/24M) osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z woj. mazowieckiego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.03.2020 r.
  • oraz podjęcie zatrudnienia przez:
  1. 39% os. w najtrudniejszej sytuacji;
  2. 54% os. bez pracy (poza osobami w najtrudniejszej sytuacji).

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 60 (36 K, 24 M)osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujących województwo mazowieckie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (wyłącznie bierne zawodowo), niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 60 (36 K, 24 M)osób młodych w wieku 15-29* lat, zamieszkujących województwo maązowieckie* (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (wyłącznie bierne zawodowo), niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Aktualności

Szczególnie dla:

  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze