Witamy na stronie internetowej projektu

„Młodzi gotowi do działania!”

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Młodzi gotowi do działania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O projekcie

Celem głównym projektu jest:

  • wzrost aktywności zawodowej 60 (36K/24M) osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z woj. mazowieckiego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.03.2020 r.
  • oraz podjęcie zatrudnienia przez:
  1. 39% os. w najtrudniejszej sytuacji;
  2. 54% os. bez pracy (poza osobami w najtrudniejszej sytuacji).

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 60 (36 K, 24 M)osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujących województwo mazowieckie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (wyłącznie bierne zawodowo), niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 60 (36 K, 24 M)osób młodych w wieku 15-29* lat, zamieszkujących województwo maązowieckie* (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (wyłącznie bierne zawodowo), niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Aktualności

Szczególnie dla:

  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze